Kontakty

Sekretariát společnosti

Sylvia Zápařková
E-mail:
Telefon: 222 710 295

Vedení společnosti

Jiří Roček
E-mail:
Telefon: 222 712 608; mobil: 602 489 986

Nemovitosti

Václav Kroczek
E-mail:
Telefon: 222 717 390; mobil: 723 360 654

Finance

Ing. Hana Jurášková
E-mail:
Telefon: 222 712 609

Public relations

Adéla Dittmannová
E-mail:
Telefon: 222 720 237; mobil: 737 650 721

Správa nemovitostí

František Kvis
E-mail:
Telefon: 222 717 389; mobil: 602 257 937


Vlastník společnosti E - Centrum a.s.

 

Michal Voráček Michal Voráček je český mediální magnát, poradce a podnikatel. Je považován za zakladatele československého a českého mediálního trhu.

V roce 1982 vystudoval Michal Voráček Vysokou školu ekonomickou (VŠE) v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu. Studia dokončil s vynikajícím prospěchem a oceněním za nejlepší diplomovou práci. Poté pracoval například v Hospodářských novinách jako novinář a na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1987 ukončil aspiranturu na VŠE a získal titul CSc (doktorát).

V roce 1989 nejprve založil s Michaelem Ringierem podnikatelský týdeník Profit, který po roce přesáhl hranici 100 tisíc prodaných výtisků při zisku v desítkách miliónů korun. Poté působil jako zakladatel a partner mediální společnosti Ringier ČSFR a Ringier ČR. Od roku 1991 byl jejím akcionářem, předsedou představenstva a generálním ředitelem. Po třech letech ovládal Ringier více než třetinu českého mediálního trhu. V roce 1993 uvedl na trh deník Blesk. Dále byl postupně předsedou představenstva či v dozorčích radách v mnoha českých a slovenských mediálních společnostech. Je považován za jednoho z mužů, kteří klíčovým způsobem ovlivnili minulý a současný mediální trh v České a Slovenské republice.

Po prodeji svého podílu v Ringier ČR řídil řadu projektů v oblasti tiskových a elektronických médií a multimédií a také mnoho firem v oblasti reklamy, audiotexu, distribuce i polygrafie. Byl členem statutárních orgánů řady mediálních společností v ČR a v zahraničí, např. TV Nova, TV Prima, PNS (distribuce tisku), Ostravské tiskárny, Český mobil (Oskar, Vodafone), Médea, a.s. (mediální agentura), Sparta Praha Fotbal, a.s. atd.

Od počátku 90. let má vlastní podnikatelské aktivity zejména v oblasti nových mediálních projektů, nemovitostí a poradenství. Je také akcionářem Our Media, a.s. Ve společnostech E - Centrum, a.s., Region, a.s., Hermes International, a.s. je jediným členem dozorčí rady. Voráček také působil jako poradce v mediální oblasti, marketingu a public relations pro desítky významných českých a světových firem. V současnosti je mimo jiné také předsedou dozorčí rady OUR MEDIA SR a.s., která vydává např. deník Pravda.

Na konci 90. let založil vlastní nadaci (Nadace pro obnovu a rozvoj) a věnuje se charitativní činnosti.

Na začátek stránky