Události
od: do: zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Valná hromada společnosti ze dne 17. června 2020

19.06.2020
Valná hromada společnosti ze dne 17. června 2020

Hospodářský výsledek za rok 2019

Jediný akcionář společnosti E - Centrum a.s. Michal Voráček schválil hospodářský výsledek za rok 2019. Dosažený zisk za rok 2019 ve výši 12.329.477,85 Kč po zdanění bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Další informace na www.justice.cz.

Na začátek stránky